Tot het einde op het erf

Streefbedrag behaald
van totaal € 20.000 (100%)

Biologische en kleinschalige boeren geven om hun dieren. Ze zorgen voor een fijne leefomgeving, goed eten en veel buitenruimte en willen hun dieren tot het einde goed verzorgen. Maar juist het laatste stukje van het leven van hun dieren moeten ze uit handen geven en dat voelt niet goed. Slachten op de boerderij, in hun vertrouwde omgeving, zou de dieren een stressvolle reis naar het slachthuis besparen. Een mobiele slachterij zou dé oplossing zijn. Alleen… zo’n mobiele slachterij bestaat in Nederland nog niet. 

Om zo'n wagen voor varkens te kunnen laten bouwen en ze een rustiger einde te geven hebben wij in totaal 1,5 ton nodig. Via deze crowdfundingspagina hebben we inmiddels  € 20.000 (het doelbedrag), opgehaald maar u kunt nog blijven doneren tot april!

Alvast veel dank!

Voor meer info zie www.mobiele-slachterij.nl

 

 

Boeren geven hun dieren graag een fijn leven en willen ze tot het einde toe goed verzorgen. Maar juist het laatste stukje van het leven van de dieren moeten ze uit handen geven. En dat voelt niet goed. De dieren worden geconfronteerd met een stressvolle reis naar het slachthuis. Veehouders hebben weinig mogelijkheden om dit te veranderen: een diervriendelijker werkend slachthuis is vaak verder weg, wat betekent dat de dieren langer op transport zijn. En dat is juist weer minder diervriendelijk.

Oplossing
Een mobiele slachterij, waarbij het slachthuis naar de boerderij toe komt en de dieren dus tot het einde op de boerderij blijven, is hiervoor de oplossing. Na het slachten rijdt de kar naar de volgende boerderij. In sommige EU-landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Finland, bestaan al mobiele slachterijen. En we willen met z’n allen graag dat ons voedsel van zo dichtbij mogelijk komt.

Minder stress
Het vervoer naar een slachterij geeft dieren veel stress. Helaas zijn er geen eisen voor de maximale transportduur van de dieren. Slachten op de boerderij zorgt daarentegen voor meer dierenwelzijn: de dieren blijven in hun vertrouwde omgeving, waardoor er minder stress is. Overigens zorgt minder stress ook voor een betere kwaliteit van het vlees.

Proefproject
De varkenshouders van de Coöperatie Mobiel Slachten geloven dat mobiel slachten een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame (biologische) veehouderij. Daarom hebben zij samen met hun projectpartners INNOHOW en Bionext een proefproject opgezet om ervaring op te doen met mobiel slachten. Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken als de inrichting van de kar en de planningen.

Varkens
In vergelijking met koeien is het slachten van varkens makkelijker binnen de beperkte ruimte van een mobiele kar. Daarom willen we eerst ervaring opdoen met varkens. We zullen metingen doen over dierenwelzijn, voedselhygiëne en vleeskwaliteit. We werken samen met varkenshouders die bijvoorbeeld een vleesverkoop aan huis hebben.

Help mee
De investering in de mobiele slachterij en het uitvoeren van het proefproject kost veel geld. Daarom zijn we een crowdfundingscampagne gestart. In totaal hebben we 1,5 ton nodig om deze mobiele slachterij te kunnen laten bouwen. Via crowdfunding hebben we het doelbedrag, namelijk € 20.000, opgehaald maar u  kunt tot april nog blijven geven!  Samen gaan we voor meer dierenwelzijn! 

 

De campagne wordt gesteund door de Barth Misset Stichting en Landbouw Innovatie Noord- Brabant.

- Wat is het voordeel van op de boerderij slachten?
Hoewel de kleinere slachterijen de dieren eerst tot rust laat komen blijft het vervoer naar de slachterij stressvol voor de varkens. De mobiele slachterij is bedoeld om daar een eind aan te maken.

- Waarom worden dieren eigenlijk niet allemaal al op de boerderij geslacht?
Het is niet mogelijk om alle dieren op de boerderij te slachten, daarvoor zijn het er te veel. De mobiele slachterij kan maximaal 30 varkens per dag slachten en is daarom ook alleen bedoeld voor kleinschalige boerderijen

- Mag een boer zelf zijn eigen dieren slachten?
In principe mogen in Nederland boeren grote dieren(zoals varkens en koeien) niet zelf slachten. Bij kleinere dieren (zoals kippen en konijnen) mag dit bij kleine aantallen wel

- Voor welke dieren is de mobiele slachterij geschikt?
Het project start met varkens omdat hiervoor een relatief eenvoudige wagen gebouwd kan worden. Later wordt de mobiele slachterij uitgebreid voor andere diersoorten.

- Is mobiel slachten wel hygiënisch?
De mobiele slachterij moet aan dezelfde eisen voor voedselveiligheid en hygiëne voldoen als een klein slachthuis. Daarmee is gegarandeerd, dat mobiel slachten hygiënisch is.

- Hoe weet ik of het vlees dat ik koop van een mobiele slachterij komt? Is er een keurmerk?
Er komt te zijner tijd een ‘mobiel geslacht’-logo. Hieraan kunt u zien dat het varken op de boerderij is geslacht.

- Waar kan ik het vlees van een mobiele slachterij kopen?
De verkoopadressen zijn op dit moment nog niet bekend

- Is vlees van een mobiele slachterij duurder?
De deelnemende varkenshouders verkopen nu het vlees ook al niet tegen de laagste prijs omdat de diervriendelijke manier waarop zij hun varkens houden meer kost. Mobiel slachten is ietsje duurder. Of varkenshouders voor het vlees wat extra gaan vragen beslissen zij zelf.

- Bestaan er al mobiele slachterijen in andere landen?
Ja, in sommige landen zijn al mobiele slachterijen voor grotere landbouwdieren. Mobiele slachterijen zijn er bijvoorbeeld in Amerika, Duitsland, Zweden en Oostenrijk.

Er loopt in Nederland momenteel wel een proef met een eenvoudig mobiel systeem voor het slachten van runderen in natuurgebieden. Het eigenlijke slachten gebeurt dan nog steeds in een vast slachthuis. Ook is dat systeem niet geschikt voor varkens.

- Zijn alle boeren die straks meedoen biologisch?
Nee, niet alle deelnemende boeren zijn biologisch. De niet-biologische boeren hebben wel allemaal, net als de biologische boeren, veel oog voor het welzijn van hun varkens. Met mobiel slachten kunnen ze hun dieren van begin tot eind een fijn leven bieden.

- Dieren slachten is zielig, waarom roepen jullie mensen niet op om geen dieren meer te eten?
Zolang mensen vlees willen eten vinden wij het belangrijk dat de dieren een goed leven hebben gehad en op een waardige manier geslacht worden. Dit is waar wij ons voor inzetten. Er zijn andere organisaties die zich bezig houden met vegetarisme of veganisme.

- Krijg ik mijn donatie terug als jullie het doelbedrag niet halen?
De crowdfunding zou gedurende een periode van 1 jaar lopen maar vanwege de huidige crisis hebben wij de periode verlengd tot 1 juli. Het doelbedrag behalen betekent niet automatisch dat het project door kan gaan, aangezien er ook andere financieringsbronnen van vitaal belang zijn. Mochten we de financiering niet rond krijgen dan kunt u uw donatie terug krijgen.