Update: spannende week!

28 juni 2017 12:48

Je bent vast benieuwd hoe het nu met de campagne gaat.

Deze week wordt een spannende week: op 29 juni a.s. komt de administratieve raad van het EOB bij elkaar om over de ‘aanpassing van de interpretatie van de patentwet’ te stemmen. De verwachting is dat dit voorstel wordt aangenomen.
30 juni organiseert Plantum in Nieuwspoort een persconferentie voor de Nederlandse media over het besluit. Ook Bionext zal hier vertegenwoordigd zijn en haar standpunt toelichten.

Standpunt Bionext
Bionext heeft haar zorgen geuit over het feit dat de door het EOB voorgestelde ‘aanpassing van de interpretatie van de patentwet’ niet ver genoeg gaat. Onze verwachting is dat hierdoor wel een aantal bestaande patenten zal sneuvelen, bijvoorbeeld het patent op wittevliegresistentie in paprika van Syngenta , maar dat natuurlijke eigenschappen via een omweg alsnog gepatenteerd gaan worden.
Een bedrijf kan namelijk met een nieuwe veredelingstechniek (die wel octrooieerbaar is) een natuurlijke eigenschap inbouwen in een plant en vervolgens een claim leggen op alle planten met diezelfde (natuurlijke) eigenschap. Om deze sluiproute onmogelijk te maken moet de reikwijdte van de octrooibescherming worden ingeperkt.
Daarnaast blijft het mogelijk om patenten aan te vragen op planten en dieren met een eigenschap die het gevolg is van een spontane mutatie terwijl dit toch moeilijk een uitvinding genoemd kan worden. Bionext heeft hierover samen met de Bolster een notitie geschreven die aan het ministerie van Economische Zaken is aangeboden.
Wij pleiten voor een evaluatie (over 2 jaar) van de aanpassing van de patentwet. Om te kunnen beoordelen of de aanpassing van de wet deze sluiproutes onmogelijk heeft gemaakt. Wij verwachten dat de nieuwe wet nog steeds mogelijkheden biedt om patenten aan te vragen op ons voedsel.

Dit artikel verscheen over de aanstaande besluitvorming in GF actueel.

Standpunt ministerie Economische Zaken
Op 10 april heeft Maaike Raaijmakers van Bionext een gesprek gehad met Saskia Jurna en Paul van Beukering van het ministerie van Economische Zaken. Paul van Beukering is de Nederlandse vertegenwoordiger bij het Europees OctrooiBureau (EOB) en Saskia Jurna is jurist.
Volgens EZ is de door het EOB voorgestelde tekstwijziging op dit moment het meest haalbare. Pas als (na enkele jaren) mocht blijken dat dit niet het gewenste effect heeft beraadt de overheid zich op vervolgstappen.

Europarlement blijft voor verbod pleiten
Ook heeft een aantal Europarlementariërs, waaronder VVD Europarlementariër Jan Huitema, recent een brief naar het Europese Octrooibureau gestuurd, met de oproep om snel tot implementatie van een verbod op patenten te komen. De Europarlementariërs stellen:
door het aanvragen van patenten op groente en fruit dreigt het gevaar dat deze in de handen komen van een klein aantal grote bedrijven. VVD Europarlementariër Jan Huitema: “binnen de Europese politieke arena is iedereen het er over eens dat dit moet stoppen. Nu is het tijd om door te pakken om onze voedselvoorziening en de innovatiekracht van onze kwekers te beschermen. De tomaat moet van ons allemaal blijven. Dit kan niet worden gegarandeerd, zolang het Europese Octrooibureau haar beleid niet aanpast.”

Crowdfunding
315 mensen droegen bij aan de crowdfundingactie.
De teller staat inmiddels op 43 % van het streefbedrag. Er komen nog steeds nieuwe donaties binnen. En die zijn meer dan welkom! Hiermee kunnen we de ontwikkelingen haarscherp blijven monitoren de komende 2 jaar.

Mooi initiatief
Santing-Meyling, een gemengd biologisch bedrijf in Ruinerwold, viert in juni haar 25 jarig jubileum. Alle gasten die dit jubileum mee vieren krijgen als cadeautip een gift aan De Grootste Zaadbank. Dank hiervoor!